36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Profilaktyka to najlepsza taktyka - Podsumowanie Programu Osłonowego 2015

PB053782.JPG,
Document-page-001.jpg,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w okresie od sierpnia do listopada 2015 roku realizował Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2015 pod nazwą "Profilaktyka to nasza taktyka".

Powyższy projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski pozwolił na podjęcie wielu działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego. Wszelkie działania realizowane w projekcie "Profilaktyka to nasza taktyka" związane były przede wszystkim z profilaktyką dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie oraz wsparciem kompetencji osób pracujących z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach projektu przygotował również cykl szkoleniowy na temat wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu rzeszowskiego. Szkolenie składało się z 4 spotkań - każde trwalo 6 godzin zegarowych - które odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. W szkoleniu wzięło udział łącznie 16 osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Społecznej z gminy Trzebownisko, Hyżne, Głogów Małopolski, Krasne, Boguchwała, Sokołów Małopolski, Dynów, Chmielnik, a także pracownicy PCPR w Rzeszowie oraz OIK w Górnie.

W projekcie "Profilaktyka to nasza taktyka" zorganizowano spektakle teatralno-profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji dla uczniów klas 1-3 i 4-6 z 5 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Szkoły biorące udział w projekcie to: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym, Szkoła Podstawowa w Kielnarowej, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie. Spektakle zostały zrealizowane od 07.10.2015 r. do 09.10.2015 r. i obejrzało je w sumie ok 600 uczniów. Spektakle przygotował i wystawił Teatr "Kurtyna" z Krakowa.

W powyższych szkołach zostały również przeprowadzone szkolenia dla kadry pedagogicznej mające na celu nabycie umiejętności diagnozy ucznia jako ofiary przemocy oraz przedstawienie sposobów postępowania z dzieckiem krzywdzonym, a także w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą. Szkolenia zostały poprowadzone przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "SELF" s. c. i wzięło w nich udział w sumie 25 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną m.in. pedagodzy szkolni, nauczyciele i wychowawcy. W każdej ze szkół odbyło się 3 spotkania, każde po 3 godzin zegarowe. W szkołach podstawowych podczas wywiadówek przygotowano także spotkania grupowe oraz indywidualne dla rodziców, które poprowadził psycholog - Pani Elżbieta Gruca-Bielenda. Podczas każdego ze spotkań z rodzicami - trwającego po ok. 45 min - psycholog przybliżył rodzicom uczniów tematykę związaną z radzeniem sobie z formami agresji i przemocy wśród dzieci, skutkami przemocy, cyberprzemocą oraz przedstawił krótko prawidłowe metody wychowawcze jakie powinni stosować rodzice w stosunku do swoich dzieci. Po każdej z pogadanek psycholog pełnił 2-godzinny dyżur podczas którego rodzice mogli skorzystać z rozmowy indywidualnej i porad psychologicznych.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie spotkań "Klubu dla rodziców i dzieci", które były prowadzone przez pracowników OIK w Górnie oraz przez specjalistów: fotografa i instruktora tańca. "Klub dla rodziców i dzieci" stał się miejscem, w którym rodzice mogli spędzić wspólnie czas ze swoimi pociechami w sposób efektywny i ciekawy, miejscem gdzie mogli spotkać się z innymi rodzicami i podzielić się swoimi radościami, a także poszukać wsparcia kiedy pojawią się problemy. W sumie odbyło się 5 spotkań Klubu po około 3 godziny zegarowe, które miały miejsce w OIK w Górnie od sierpnia do listopada 2015 r. W szkoleniu wzięło udział 20 osób w tym 8 rodziców i 12 dzieci w wieku od 2-10 lat. Wszyscy uczestnicy zamieszkują teren Powiatu Rzeszowskiego (gminę Sokołów Małopolski, gminę Kamień oraz gminę Głogów Małopolski). Podczas ostatniego spotkania Klubu najbardziej wyczekiwanym punktem programu było uroczyste wręczenie dzieciom i rodzicom upominków w postaci książek i gier rodzinnych oraz dyplomów dla "Super Mamy" i "Super Dziecka". Uroczystego wręczenia upominków dokonali Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie - Pani Agnieszka Gabrowska oraz pracownicy OIK w Górnie.

W ramach projektu "Profilaktyka to nasza taktyka" przygotowano także materiały promocyjne związane z działalnością OIK tj. długopisy i ulotki oraz poradnik "Odcienie rodzicielstwa. Kilka rad jak być dobrym rodzicem", który został opracowany przez pracowników OIK w Górnie. Powyższe materiały promocyjne zostały rozdysponowane dla wszystkich osób biorących udział w działaniach projektowych.

Wierzymy, że projekt "Profilaktyka to nasza taktyka" przyczynił do zwiększenia oddziaływań profilaktycznych związanych przede wszystkim z zapobieganiem przemocy i agresji, a także pozwolił na wzmocnienie działań edukacyjnych związanych z szerzeniem wiedzy na temat pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Dziękujemy wszystkim osobom za udział i wsparcie podczas realizacji projektu.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 813