36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Górna

Informacja (33).jpg,

25 lutego 2016 roku o godz. 18:00, w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Górna z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizowanych i planowanych działaniach samorządu na terenie miasta Boguchwała.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie Boguchwały.
  4. Uchwalenie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedla w 2016 roku.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 25 lutego 2016 roku, godz. 18:15

  • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 993 460