36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące konkursu na małe granty FIO

plakat FGI.jpg,

W związku z trwającym naborem wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne"  operatorzy konkursu zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych.

W ramach konkursu młode organizacje pozarządowe (które zostały wpisane do KRS-u lub innego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego mają szansę na pozyskanie od 2 000 zł do 5 000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650 zł.

Inicjatywy muszą trwać minimum 60 dni i być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 15 października 2016 roku. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 29 lutego 2016 roku. Informacje dotyczące naboru i procedur konkursowych wraz z wnioskiem o dofinansowanie dostępne są na stronie: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl.

Organizatorzy zachęcaj do udziału w spotkaniach informacyjnych, w trakcie których przybliżone zostaną kwestie formalne związane z aplikowaniem o środki. Najbliższe spotkania odbędą się w dniach:

  • 25 stycznia br. dla powiatu łańcuckiego w godz. 13:00-15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ulicy Mickiewicza 2. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 22 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie goo.gl/forms/DhH20EVVvz

  • 26 stycznia br. dla powiatu rzeszowskiego (gmina Dynów) w godz. 14:15-16:45, w sali narad Urzędu Gminy w Dynowie, Księdza Ożoga 2, 36-065 Dynów. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 25 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie goo.gl/forms/UuE7bdVtUD

  • 28 stycznia br. dla powiatu sanockiego w godz. 10:00-12:30, w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 26 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie goo.gl/forms/2sPSOzA9M3
  • 28 stycznia br. dla powiatu leskiego w godz. 14:00-16:30, w Bieszczadzkim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 26 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie goo.gl/forms/C4hntDbDnS
  • 29 stycznia br. dla powiatu bieszczadzkiego w godz. 14:00-16:30, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 26 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie goo.gl/forms/FpmOQC69PV

  • 2 lutego br. dla powiatu rzeszowskiego w godz. 14:00-16:30, w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 29 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie goo.gl/forms/H0T2jCs1j

Do udziału w spotkaniach zaprasza Marta Żurek - koordynatorka projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowanego przez Fundację Generator Inspiracji na obszarze: m. Rzeszów, powiaty: rzeszowski, łańcucki, sanocki, leski, bieszczadzki.

Kontakt: 504 015 202, m.zurek@fgi.org.pl
 
Operatorami programu na terenie województwa podkarpackiego są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej".

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 345