36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia Kielanówki i Racławówki Doły do Rzeszowa

grafiki konsultacje KR str0 (1).jpg,
grafiki konsultacje KR str1 (1).jpg,
grafiki konsultacje KR str2 (1).jpg,
grafiki konsultacje KR str3 (1).jpg,

W dniach 11-15 stycznia 2016 roku na terenie naszej Gminy odbędą się konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego przyłączenia sołectwa Kielanówka i części sołectwa Racławówka (Doły) do Rzeszowa. Konieczność przeprowadzenia konsultacji wynika z podjętej przez władze Rzeszowa decyzji o ponownej próbie rozszerzenia granic miasta.

Gmina Boguchwała została już raz dotknięta "grabieżą" ze strony Rzeszowa. W 2008 roku, pomimo negatywnej opinii mieszkańców i Rady Gminy Boguchwała, sołectwo Zwięczyca włączono w granice miasta Rzeszowa. Decyzją Prezesa Rady Ministrów cały majątek Zwięczycy, stanowiący dorobek wielu pokoleń mieszkańców gminy, został przekazany na rzecz Rzeszowa za 0 zł. W wyniku zmiany granic miasto Rzeszów przez dwa lata pobierało kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej należnej Gminie Boguchwała za 2008 i 2009 rok. Zmniejszyły się również należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kielanówka i Racławówka to tereny o rozwiniętej infrastrukturze, w którą zainwestowaliśmy wszyscy jako Gmina Boguchwała duże pieniądze. Teraz ten dorobek próbuje się nam zabrać. Głosując za przyłączeniem do Rzeszowa zgadzamy się na oddanie w pełni uzbrojonych i zagospodarowanych, kosztem wszystkich mieszkańców Gminy Boguchwała, terenów.

Zdumiewa fakt, że władze miasta Rzeszowa z uporem usiłują od wielu lat forsować ideę budowy silnego miasta poprzez "rozkradanie" sąsiednich gmin, nie biorąc zupełnie pod uwagę obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności opinii mieszkańców, którzy już raz sprzeciwili się przyłączeniu Kielanówki i Racławówki do Rzeszowa. Jednocześnie lekceważy się decyzje Rady Ministrów, która od wielu lat zajmuje takie same stanowisko w tej sprawie. Mamy nadzieję, iż obecny Rząd nie wyrazi zgody na ponowne "ograbienie" Gminy, mając na uwadze dyspozycję Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 roku o przedkładaniu Radzie Ministrów wniosków o zamianie granic gmin jedynie w przypadku obopólnej zgody obu zainteresowanych samorządów.

W dniach 11-15 stycznia 2016 roku wypowiemy się na temat kolejnej próby "zagrabienia" terenów Gminy Boguchwała. Jesteśmy przeciwko odłączeniu Kielanówki i Racławówki Doły od Gminy Boguchwała. Dotychczasowe granice uwzględniają więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe i zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych. Pomimo, iż decyzja będzie należeć ostatecznie do Rady Ministrów, to głos mieszkańców całej gminy będzie miał duże znaczenie.

  • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH
  • ZAZNACZAJĄC "NIE" NA ANKIECIE KONSULTACYJNEJ GŁOSUJEMY PRZECIWKO ODŁĄCZENIU KIELANÓWKI I RACŁAWÓWKI DOŁY
  • NASZ GŁOS MA ZNACZENIE

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Boguchwała. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety. Oddany głos jest ważny, jeżeli w ankiecie konsultacyjnej zostanie postawiony w polu kwadratu, znak X przy jednej z trzech odpowiedzi. W pozostałych przypadkach głos jest nieważny. Inne dopiski poza obrębem kratek nie wpływają na ważność głosu.

Ankiety można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w dniach 11-15 stycznia 2016 roku w godz. 7:30-15:30.

Ankiety dostępne w:

  • Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
  • Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach
  • Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale
  • Lokalnych Ośrodkach Kultury
  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 092