36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Chcesz uniknąć pożaru? Sprawdź drożność komina

Chimney_Fire,Marlboro_Vt.jpg,

Sezon grzewczy rozpoczął się już na dobre. Każdy zapewne uruchomił kotłownie, piece, piecyki i wszystkie dostępne źródła ciepła. Dla swojego bezpieczeństwa, swoich bliskich, ale i własnej wygody warto zadbać o sprawność przewodów wentylacyjnych i kominów. Zaniechanie regularnej kontroli czyszczenia kominów może doprowadzić do groźnego zapalenia się sadzy.

Obowiązkiem każdego właściciela budynku jest czyszczenie kominów na paliwo stałe co najmniej cztery razy w roku. Dwukrotnie powinny być czyszczone kominy przy ogrzewaniu olejowym i na gaz. Raz w roku czyści się przewody wentylacyjne. Zawsze powinni to robić fachowcy. Czyszczenie przewodów kominowych odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu i lepiej nie wykonywać tych czynności na własną rękę. Przede wszystkim osoba wyspecjalizowana wykona czyszczenie dokładnie, a dodatkowo otrzymamy protokół wykonanej usługi, który w przypadku szkód wynikłych z nieprawidłowego działania przewodów kominowych może stanowić podstawę do wypłaty ubezpieczenia. W przypadku braku okresowej kontroli i czyszczenia ubezpieczyciel może podważyć roszczenie ubezpieczeniowe.

PAMIĘTAJ!

 • okresowe kontrole przewodów kominowych - raz w roku przez uprawnioną osobę (mistrza kominiarskiego),
 • czyszczenie kominów:
  - dymowych - z palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na trzy miesiące,
  - spalinowych - z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na pół roku,
 • okresowa kontrola instalacji gazowej przez osobę mającą wymagane uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
 • systematyczna obsługa konserwacyjna urządzeń grzewczych zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.

Zaniechanie czyszczenia przewodu dymowego może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ściankach komina dużej ilości sadzy, która ze względu na swój skład może się zapalić. Pożar w kominie powoduje wzrost temperatury do 800-1200°C. Pożar sadzy może spowodować pęknięcia kominów, co stanowi zagrożenie dla całego budynku i jego mieszkańców.

PAMIĘTAJ!

 • pożar sadzy w kominie może spowodować pęknięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza pomieszczenia,
 • wylatujące iskry i paląca się sadza stanowią zagrożenie dla sąsiednich budynków,
 • w przypadku wystąpienia pożaru należy wezwać Straż Pożarną (998 lub 112), zamknąć dopływ powietrza do pieca (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie) - najważniejsze przez cały czas dozorować  pomieszczenie,
 • nie gaś wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowanie wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru,
 • po pożarze sadzy w kominie wezwij kominiarza, który dokona przeglądu stanu technicznego komina.

Fot. commons.wikimedia.org

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 997 101