36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Informacja dot. zgłoszenia zgonu

Informacja (20).jpg,

Zgłoszenia zgonu można dokonać w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu przez lekarza. Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwale pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu,
 • paszport osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:  

 • sporządzenie aktu zgonu,  
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

Opłacie skarbowej podlega:  

 • kolejny odpis aktu zgonu - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone - 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto BS Niechobrz: 11 9163 0009 2001 0000 0039 0002 lub na miejscu, w kasie Urzędu.

Telefon kontaktowy: 17 87 55 212
Telefon kontaktowy w nagłych przypadkach: 728 754 852

 • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 977 279