36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nabór do Dziennego Domu Senior-WIGOR

ZpxirHesllHs11WilQ,senior_wigor (2).png,

Rozpoczął się nabór seniorów do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Racławówce. Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni będący mieszkańcami Gminy Boguchwała.

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, oferty prozdrowotnej i zajęć tematycznych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań osób starszych. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior-WIGOR", zlokalizowanym w budynku w Racławówce 132. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Otwarcie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" planuje się na grudzień 2015 roku. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w wymiarze min. 8 godzin dziennie. Wsparciem zostanie objęte 10 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" proszone są o składanie kwestionariuszy zgłoszeniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134 (budynek Urzędu Miejskiego w Boguchwale).

Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.mopsboguchwala.ires.pl lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, a także w pliku poniżej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale oraz pod numerem tel. (017) 87 55 260.

Gmina Boguchwała w sierpniu bieżącego roku otrzymała dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR w Racławówce. W ramach rządowego programu dofinansowanie otrzymało 119 samorządów z całej Polski, w tym 11 z Podkarpacia.


Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 009 367