36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Lista osób zakwalifikowanych do projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

klawiatura (1).JPG,

Informujemy, iż zakończono ocenę i weryfikację formularzy zgłoszeniowych trzeciego naboru do projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu w ramach trzeciego, ostatniego już naboru jest zapewnienie dodatkowo dostępu do internetu dla 68 gospodarstw domowych z terenu Gminy Boguchwała zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu znajduje się w protokole z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej w sprawie oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w ramach  projektu z działania 8.3 POIG - "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

W ramach trzeciego etapu rozszerzenia projektu, kolejnych 68 gospodarstw domowych otrzyma w grudniu 2015 roku komputery z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do internetu. Poprzedzone zostanie to szkoleniem z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z internetu. Szkoły w gminie zostaną doposażone w dodatkowych 240 komputerów, 12 mobilnych szaf z punktem dostępowym WiFi oraz 12 drukarek. Również w ramach rozszerzenia projektu do Miejskiego Centrum Kultury oraz Lokalnych Ośrodków Kultury w Gminie Boguchwała zostanie rozdysponowanych 36 komputerów i 10 drukarek. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 3 494 123,95 zł.

W pierwszym i drugim etapie projektu zakupiono łącznie 230 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych. Dodatkowo 12 szkół w gminie zostało doposażonych w 180 komputerów oraz 16 drukarek.


  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 466