36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Niechobrzu, Zgłobniu i Woli Zgłobieńskiej

mieciarka (1).jpg,

Na terenie miejscowości: Niechobrz, Zgłobień i Wola Zgłobieńska zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, a także zapobieganie tworzenia "dzikich wysypisk śmieci".

Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:

  • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.),
  • sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
  • stare meble, dywany, wykładziny itp.,
  • zużyte opony.

Organizatorzy akcji odbierać będą wyłącznie wymienione powyżej przedmioty. Nie należy wystawiać innych odpadów np. komunalnych, poprodukcyjnych, gruzu, szkła okiennego czy odpadów segregowanych.

HARMONOGRAM:

  • Wola Zgłobieńska - 10 listopada 2015 roku - odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzania akcji tj. 9 listopada,
  • Niechobrz - 12 listopada 2015 roku - odpady należy wystawić do godziny 8:30,
  • Zgłobień - 13 listopada 2015 roku - odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzania akcji tj. 12 listopada.

Odpady należy wystawić na poboczu głównej drogi powiatowej, tak aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i kołowym.

UWAGA: nie należy wystawiać odpadów w innym terminie niż podanym w harmonogramie. Wystawienie odpadów w innym terminie będzie potraktowane jako gromadzenie odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenach użytku publicznego, za które grozi kara grzywny.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 845