36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Dodatkowy nabór w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

007 (5).JPG,

Gmina Boguchwała informuje, że z dniem 19 października 2015 roku, rozpocznie się dodatkowy - trzeci już nabór chętnych do uczestnictwa w realizacji programu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". W ramach projektu przewiduje się zakup 68 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatną dostawę usług internetowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych.

Osoby, które w ramach poprzedniego, drugiego naboru (przeprowadzonego w okresie od 23.01.2015 r. do 06.02.2015 r.) zakwalifikowały się na listę rezerwową, po wypełnieniu stosownego oświadczenia (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza) wezmą udział w obecnej rekrutacji, z liczbą punktów, która została im przyznana podczas w/w naboru.

Ankiety uczestnictwa udostępnione zostaną potencjalnym zainteresowanym:

  • w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • Sekretariatach Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
  • Miejskim Centrum Kultury i Lokalnych Ośrodkach Kultury,
  • za pośrednictwem Sołtysów,
  • do pobrania ze strony internetowej Gminy Boguchwała (poniżej).

Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w terminie do dnia 6 listopada 2015 r.

Szczegółowe warunki prowadzenia naboru określone zostały w informacji zawartej w treści ankiet.


Projekt "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowany jest przez Gminę Boguchwała. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 161 350 zł. Środki na jego realizację Gmina Boguchwała pozyskała w 100% w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. W pierwszym etapie projektu zakupiono 200 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz doposażono 12 placówek oświatowych w kolejne 160 komputerów. Obecnie Realizowany jest drugi etap projektu, w ramach którego zestawy komputerowe otrzyma kolejnych 30 gospodarstw domowych.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 865