36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Medale za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

DSC_0027.JPG,
DSC_0046a.jpg,
DSC_0060a.jpg,

W minioną sobotę, w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, odbyło się uroczyste wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji jubileuszu "Złotych Godów". W tym roku Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało 11 par z terenu gminy Boguchwała.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Burmistrza Boguchwały Wiesława Dronki, który pogratulował zgromadzonym parom małżeńskiego stażu. Dostojni Jubilaci oprócz medali wręczonych przez Burmistrza Boguchwały otrzymali z rąk Zastępcy Burmistrza Piotra Klimczaka pamiątkowe legitymacje i listy gratulacyjne. Wiązanki kwiatów oraz upominki wręczyła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Byjoś.

Wszystkim Jubilatom gratulujemy i życzymy Diamentowych Godów.


Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą otrzymać małżonkowie, którzy:

 • w związku małżeńskim trwają nieprzerwanie ponad 50 lat,
 • nie byli karani.

Miejsce i sposób zgłoszenia:

 • Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania jubilatów (nie zawsze jest to USC, w którym zawarte zostało małżeństwo),
 • zgłoszenia można dokonać osobiście przez zainteresowane osoby, drogą korespondencyjną lub telefonicznie, 
 • w imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny.

Termin:

 • oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość jubilatów,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa jubilatów, nie dotyczy osób, których akty małżeństwa zostały sporządzone w tutejszym USC.

Więcej informacji:

 • Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwale, telefon: 17 87 55 212
 • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 976 369