36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

30 gospodarstw domowych otrzyma darmowe zestawy komputerowe

007 (3).JPG,

Realizowany jest drugi etap projektu, w ramach którego zestawy komputerowe otrzyma kolejnych 30 gospodarstw domowych. Trwają prace związane z podłączeniem do sieci internetowej uczestników projektu oraz dostawą sprzętu komputerowego. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu.

Projekt "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowany jest przez Gminę Boguchwała. Jego celem jest zapewnienie sprzętu komputerowego osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności ze względu na trudną sytuację materialną (w tym dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce), niepełnosprawność itp. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 161 350 zł. Środki na jego realizację Gmina Boguchwała pozyskała w 100% w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. W pierwszym etapie projektu zakupiono 200 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz doposażono 12 placówek oświatowych w kolejne 160 komputerów.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 977 289