36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

baner LGD (7).jpg,

Od 22 września na stronie dostępna jest analiza SWOT, która została wypracowana na spotkaniach konsultacyjnych przez mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. W  związku z tym  serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja", w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych liderów i przedsiębiorców, do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanej analizy SWOT.

Szanowni Państwo, jeżeli macie pomysł na zmianę w regionie, chcecie mieć wpływ na przemianą swojej Gminy prosimy o wyrażenie opinii w formularzu zgłaszania uwag do analizy SWOT.

Prosimy o rzetelne podejście do zadania, ponieważ w wnioski z wypracowanej analizy SWOT zostaną uwzględnione i zapisane w LSR. Opinie i komentarze prosimy składać na dostępnym formularzu uwag do dnia 2 października 2015 roku.

Podpisany formularz uwag prosimy zeskanować i przesyłać na adres: trygon@lgd-trygon.pl lub składać osobiście w biurze LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja" (Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała).

  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 264