36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

16 000 zł na renowację zabytkowych drzew w Zgłobniu

IMG_8235.jpg,

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", uzyskała środki finansowe w kwocie blisko 16 000 zł na realizację projektu: "Renowacja zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko-pałacowym przy szkole podstawowej w Zgłobniu".

Projekt realizowany będzie w okresie 1 października - 31 grudnia 2015 roku, a w swoim zakresie obejmuje:

  • inwentaryzację drzew w zespole dworsko-parkowym, badanie stanu fitosocjologicznego drzew oraz działania zabezpieczające drzewostan,
  • budowę barierek przy zabytkowych drzewach - szt. 14,
  • umieszczenie tabliczek informacyjnych dotyczących zabytkowych drzew (14 szt.) i głównej tablicy informacyjnej dotyczącej parku oraz przeprowadzonej inicjatywy.

Inicjatywa renowacji zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko-pałacowym przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu przyczyni się do przedłużenia żywotności istniejącego drzewostanu. Renowacja umożliwi wykorzystanie przestrzeni parku w zakresie rekreacji i wypoczynku mieszkańców Zgłobnia. Podjęte działania będą stanowić element realizowanego programu rewitalizacji obszaru miejscowości objętego ochroną konserwatorską. Inicjatywa przyczyni się także do wzrostu świadomości edukacyjnej uczniów szkoły i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Niewykluczone, iż będzie pierwszym etapem w działaniach zmierzających do szerszej rewitalizacji tej zabytkowej części miejscowości.

Projekt realizowany jest w ramach programu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - działanie Edukacja Ekologiczna.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 997 124