36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Otwarci na świat - Internet w naszym domu. Konkurs rysunkowy

007 (2).JPG,

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zainteresowane konkursem dzieci mogą przesłać drogą elektroniczną swoje prace graficzne wykonane na komputerze, którymi zilustrują to, jak Internet zmienił ich życie lub życie ich rodziny. Dla 12 najlepszych prac organizator przewiduje nagrody-niespodzianki. Plik graficzny należy przesłać do 16 września 2015 roku na adres e-mail: konkurs.dkfe@mac.gov.pl.

Szczegółowe informacje: http://mac.gov.pl/aktualnosci/otwarci-na-swiat-internet-w-naszym-domu-konkurs-rysunkowy


Projekt "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowany jest przez Gminę Boguchwała. Jego celem jest zapewnienie sprzętu komputerowego osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w szczególności ze względu na trudną sytuację materialną (w tym dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce), niepełnosprawność itp. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 161 350 zł. Środki na jego realizację Gmina Boguchwała pozyskała w 100% w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka.

W pierwszym etapie projektu zakupiono 200 szt. zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych z ich instalacją, konfiguracją, serwisem i ubezpieczeniem oraz zapewnieniem dostępu do sieci Internet. Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu. W realizowanym drugim etapie projektu zestawy otrzyma 30 gospodarstw domowych.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 788