36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Informacja dot. rejestracji stanu cywilnego

Informacja (17).jpg,

W dniu 31 sierpnia 2015 roku zakończył się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego w starym systemie papierowym.

Od 1 września 2015 roku rejestracja stanu cywilnego odbywa się wyłącznie elektronicznie i jest prowadzona w pełnym zakresie w ogólnopolskim rejestrze stanu cywilnego - Bazie Usług Stanu Cywilnego (BUSC).

Udogodnieniem dla obywateli jest możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego i jego odbiór w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

W myśl nowych przepisów, jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządzał akt, wydanie odpisu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie sporządzał aktu stanu cywilnego, wydanie odpisu nastąpi w terminie 10 dni roboczych. Wydłużony okres oczekiwania na wydanie odpisu aktu stanu cywilnego jest uzależniony od działania ogólnopolskiego systemu BUSC.

  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 293