36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Lokalna Strategia Rozwoju - harmonogram spotkań konsultacyjnych

baner LGD (4).jpg,

Stowarzyszenie LGD "Trygon Rozwoj i Innowacja" informuje o rozpoczęciu prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Leader PROW 2014-2020. W związku z powyższym zapraszamy osoby fizyczne i prawne, gminy, instytucje kultury, rolników, przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane tworzeniem lokalnej strategii rozwoju na spotkania konsultacyjne.

Ważnym elementem tworzenia strategii będzie analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń obszaru oraz wypracowanie celów lokalnej strategii rozwoju. Zwracamy się również do mieszkańców obszaru LGD z prośbą o przedstawienie propozycji zakresów tematycznych, które wymagają wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej. Składając propozycje prosimy mieć na uwadze program Leader (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w ramach PROW 2014-2020.

  • Sala Widowiskowa Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 14.09.2015 r. w godz. 16:00-18:30
  • Sala Widowiskowa Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 12.10.2015 r. w godz. 16:00-18:00
  • Sala Widowiskowa Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 28.10.2015 r. w godz. 16:00-17:30

Szczegółowy harmonogram oraz ankieta zamieszczone poniżej.

www.lgd-trygon.pl

  • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 993 372