36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów - nasz wniosek otrzymał dofinansowanie!

ZpxirHesllHs11WilQ,senior_wigor.png,
11202895_1624236064525506_220040177536903437_o.jpg,

Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie na utworzenie domu dziennego pobytu "Senior-Wigor" w Racławówce. W ramach rządowego programu pilotażowego dofinansowanie otrzymało 119 samorządów z całej Polski, w tym 11 z Podkarpacia.

Głównym celem utworzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Racławówce jest wsparcie seniorów z terenu gminy Boguchwała poprzez udostępnienie im infrastruktury zapewniającej aktywne spędzanie czasu. W ofercie placówki planowane są zajęcia tematyczne dostosowane do potrzeb i zainteresowań osób starszych. Stworzenie przyjaznego miejsca dla seniorów jest także odpowiedzią samorządu na problemy tej grupy mieszkańców - podkreśla zastępca burmistrza Piotr Klimczak.

"Senior-Wigor" adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. Projekt zakłada utworzenie dziennego domu "Senior-Wigor" dla dziesięciu mieszkańców gminy Boguchwała. Seniorzy będą mogli korzystać z placówki od poniedziałku do piątku, w wymiarze co najmniej 8 godzin. Gminny "Senior-Wigor" zostanie ulokowany w dawnym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce. W ramach projektu przewiduje się dostosowanie budynku do osób starszych, w tym zniwelowanie barier architektonicznych, a także remont pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W placówce znajdą się m.in. kuchnia, sala spotkań, pomieszczenia aktywności ruchowej oraz terapii indywidualnej.

Przewidywany koszt utworzenia domu "Senior-Wigor" w Racławówce wyniesie ponad 310 000 zł. Dofinansowanie otrzymane z rządowego programu to 246 700 zł. Rozpoczęcie działalności planowane jest na koniec br.

fot. www.mpips.gov.pl

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 278