36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S19

01.08.15 WD8 (1).jpg,

Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S19 Świlcza - Kielanówka. Obecnie roboty koncentrują się wokół wycinki drzew, wyburzania budynków, budowy dróg technologicznych oraz przebudowy linii gazu i linii energetycznej. Po zakończeniu robót przygotowawczych wykonawca przystąpi do realizacji robót zasadniczych.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Kielanówka będzie miał długość 6,3 km. Zaprojektowany został w powiązaniu z zrealizowanym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza od północy oraz z planowanym odcinkiem tej drogi od strony południowej węzeł Rzeszów Południe - Barwinek. Wartość umowy to ok. 342 mln zł. Czas na wykonanie zadania to 34 miesiące.

Jednocześnie trwają prace projektowe polegające na budowie i przebudowie drogi powiatowej łączącej węzeł Kielanówka z drogą krajową nr 19. Koszt inwestycji to 15 000 000 zł. Inwestorem zadania jest powiat rzeszowski.

Fot. i wideo: www.s19swilcza-rzeszow-pld.pl

  • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 979 756