36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Wysoka pozycja gminy Boguchwała w rankingu samorządów "Rzeczpospolitej"

861197.informacja.jpg,
IMG_0004a.jpg,
IMG_0001aa.jpg,
IMG_0003aa.jpg,

Dziennik "Rzeczpospolita" opublikował ranking najlepszych gmin w Polsce. Z satysfakcją informujemy, że gmina Boguchwała zajęła 43 miejsce w kraju w XI edycji wśród 847 samorządów miejskich i miejsko-wiejskich. Celem rankingu jest "uhonorowanie samorządów, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego". Prowadzony ranking samorządów przez dziennik "Rzeczpospolita" jest uznawany w Polsce za najbardziej miarodajne i wiarygodne źródło informacji o kondycji polskich gmin.

W tegorocznym rankingu łącznie gmina Boguchwała uzyskał 50,35 punktów, najlepsza gmina Kołobrzeg 60,05, a sklasyfikowana na 100 miejscu gmina Rypin 44,88.

W pierwszej setce najlepszych gmin miejskich i miejsko wiejskich w Polsce z województwa podkarpackiego obok Boguchwały są tylko Mielec (26 miejsce), Lesko (32 miejsce), Kańczuga (91 miejsce), Radymno (92 miejsce), Nisko (93 miejsce).

Kapituła Rankingu brała pod uwagę dane finansowe pochodzące z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, oceniała również sprawność zarządzania, dochody(w zł na osobę), wydatki (w zł na osobę), pozyskane środki unijne (w zł na osobę), zobowiązania/dochody (w proc.), nakłady na gospodarkę mieszkaniową (w zł na osobę), wydatki na promocję w wydatkach ogółem (w proc.), liczbę nowych podmiotów gospodarczych, wsparcie przedsiębiorczości,  politykę prorodzinną, innowacyjność i inne.

Boguchwała jest gminą, które uzyskały maksymalną liczbę punktów jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia. Jak napisali dziennikarze Rzeczpospolitej w komentarzu do tego rankingu: "dla wielu władz lokalnych rozwój gospodarczy stał się nie tylko jednym z zadań należących do samorządów, ale wręcz kluczowym wyzwaniem".

Ogólnemu Rankingowi Samorządów towarzyszy Ranking Europejski Samorząd, wskazujący gminy, które najefektywniej pozyskują fundusze unijne oraz Innowacyjny Samorząd. W tym pierwszym gmina Boguchwała zajęła 89 miejsce w Polsce na 847 samorządów. Pod uwagę wzięto pozyskane przez gminę w 2014 roku środki z UE w przeliczeniu na mieszkańca, oraz wartość podpisanych umów z dofinansowaniem unijnym. W pierwszej setce gmin z województwa podkarpackiego znalazła się jeszcze, tylko gmina Cieszanów (88 miejsce). W rankingu Innowacyjny Samorząd nasza gmina zajęła 25 miejsce w Polsce. Pod uwagę brano m.in. dostęp do spraw urzędowych przez internet, ilość darmowych punktów dostępu do internetu, zintegrowany system zarządzania gminą.

Zdaniem burmistrza Wiesława Dronki: wynik tegorocznego rankingu to ogromna radość i satysfakcja, że nasza gmina jest w grupie wiodących gmin w Polsce. Szczególnie, że większość tych najlepszych gmin w rankingu leży w bogatych regionach Polski. Wyróżniamy się dobrze prowadzoną gospodarką finansową i dużą aktywnością inwestycyjną gminy. Skutecznie pozyskujemy środki unijne. To wspólny sukces mieszkańców, pracowników samorządowych  za który wszystkim serdecznie dziękuję.

Fot. Ranking Samorządów

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 997 051