36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Badanie potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

plakat B2m.jpg,

Informujemy, iż Gmina Miasto Rzeszów, Miasto Łańcut oraz gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, tworzące łącznie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF), realizują wspólnie Projekt pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Jednym z opracowań, jakie powstają w ramach ww. projektu jest "Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych zespołami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i zdrowotnego", które ma zarówno charakter badawczy, jak też planistyczny.

Głównym celem badania jest diagnoza sytuacji i potrzeb osób starszych (w tym z zespołami otępiennymi) oraz ich opiekunów, analiza systemu pomocy i usług skierowanych do seniorów oraz organizacji wspierających środowisko osób starszych i prowadzących działalność na ich rzecz. Na podstawie badania zostaną wskazane kierunki i propozycje działań zapewniających poprawę jakości i poziomu życia oraz integracji seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także tworzenie warunków dla aktywności społecznej, kulturalnej i zdrowotnej seniorów.

Na zlecenie Gminy Miasta Rzeszów - Lidera Projektu badanie realizuje konsorcjum firm: Biostat sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku i BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. J. z siedzibą w Rybniku. Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pełne wsparcie oraz współpracę z Wykonawcą badania. Proszę również o udzielenie przedstawicielom Wykonawcy wszelkiej pomocy w wykonaniu ich zadań oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich informacji związanych z realizacją opracowania. Badanie ma charakter poufny, a wszystkie informacje zdobyte w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną wyłącznie do celów badawczych.

Wykonawca przeprowadzi z mieszkańcami wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 112