36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

XI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (3).jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594), zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. Zmiany budżetu na 2015 rok,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała,
 4. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
 5. Wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia pomieszczeń szkolnych,
 6. Zmiany uchwały  Nr XLV/539/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
 7. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
 8. Przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale - II etap" w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

III. Zajęcie stanowiska w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 009 308