36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebrania Wiejskie - Wyborcze

_DSC0484 (3).JPG,

Burmistrz Boguchwały zwołuje Zebrania Wiejskie - Wyborcze, na których zostaną wybrane Komisje Wyborcze oraz zgłaszani będą kandydaci na Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Harmonogram zebrań:

Kielanówka - 14.06.2015 r., godz. 17:00 - Dom Ludowy

Zawiadomienie | Zarządzenie

Lutoryż - 12.06.2015 r., godz. 19:00 - Dom Ludowy

Zawiadomienie | Zarządzenie

Mogielnica - 12.06.2015 r., godz. 18:00 - Dom Ludowy

Zawiadomienie | Zarządzenie

Niechobrz - 14.06.2015 r., godz. 09:00 - Dom Ludowy (na Krzyżówce)

Zawiadomienie | Zarządzenie

Nosówka - 12.06.2015 r., godz. 19:00 - Dom Ludowy

Zawiadomienie | Zarządzenie

Racławówka - 14.06.2015 r., godz. 17:00 - Dom Ludowy

Zawiadomienie | Zarządzenie

Wola Zgłobieńska - 14.06.2015 r., godz. 12:00 - Dom Ludowy

Zawiadomienie | Zarządzenie

Zarzecze - 14.06.2015 r., godz. 09:30 - Dom Ludowy

Zawiadomienie | Zarządzenie

Zgłobień - 13.06.2015 r., godz. 19:00 - Dom Ludowy

Sprostowanie | Zawiadomienie | Zarządzenie


INFORMACJA: na zebraniu będą zgłaszani kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Zgłaszający kandydata na Sołtysa w zgłoszeniu podaje: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej kworum Zebrania Wiejskiego, oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, podpis Zgłaszającym kandydata jest wyborca, który występuje jako pierwszy na liście poparcia. Zgłaszający nieobecnego na zebraniu kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.

www.bip.boguchwala.pl

  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 278