36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zwalczanie parcha jabłoni

Informacja (13).jpg,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że na podstawie pomiarów dokonanych w Rzeszowie, zakażenie liści jabłoni zarodnikami parcha rozpoczęło się 11 maja 2015 roku o godzinie 1:22 i osiągnęło nasilenie średnie (infekcja średnia) w dniu 11 maja 2015 roku o godzinie 7:00 - ilość opadów: 9,2 mm.

W sadach, w których nie zabezpieczono drzew przed infekcją parcha należy wykonać zabieg jednym z preparatów o działaniu interwencyjnym.

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
  2. Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).
  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 977 300