36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Wspieramy organizacje pozarządowe. Podsumowanie 2014 roku

prezentacja NGO 2014.png,

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Miejska Uchwałą Nr XLV/535/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. przyjęła program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014. Główne założenia programu zawierały się w budowaniu partnerstwa służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Ważnym aspektem programu było wspieranie inicjatyw oraz nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach współpracy gmina Boguchwała dofinansowała działalność organizacji pozarządowych kwotą 1 780 854 zł. Najwięcej środków zostało przekazanych Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, prowadzącemu 8 oddziałów przedszkolnych (200 dzieci). Funkcjonowanie 8 klubów sportowych samorząd wsparł kwotą 250 000 zł. Dofinansowaniem zostały objęte także imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzieżowców w Boksie, Rajd Rowerowy MTB, amatorskie rozgrywki sportowe oraz wypoczynek letni. Organizatorzy otrzymali łącznie 47 000 zł.

Dofinansowaniem zostało objętych 9 projektów z zakresu upowszechniania kultury wśród społeczności gminy Boguchwała. Za łączną kwotę 56 000 zł zorganizowano m.in. X Jubileuszowy Plener Malarski, Kiermasz Wielkanocny oraz Zlot Pojazdów Zabytkowych. Dofinansowanie otrzymało również Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała na organizację warsztatów i wypoczynku.

Szczegóły realizacji programu w 2014: www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/4865-organizacje-pozarzadowe.html

  • Data aktualizacji: 2018-05-22 15:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 855 069