36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowy adres biura LGD "Trygon"

baner LGD (1).jpg,

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" informuje, iż biuro LGD zostało przeniesione pod nowy adres: 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 146 J, I piętro,  pokój 1.06, tel. 17 230 65 58.


Inicjatywa powołania stowarzyszenia, które działałoby na rzecz szeroko rozumianego rozwoju regionalnego pojawiała się wśród działaczy społecznych i pracowników administracji samorządowej wielokrotnie. 29 lutego 2008 roku w Boguchwale odbyło się zebranie założycielskie. Uczestniczyło w nim 66 osób reprezentujących sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy z gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. Zebrani przyjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja".

Celem stowrzyszenia jest m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich gmin z obszaru Stowarzyszenia, aktywizacja ludności wiejskiej i promowanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

Więcej: www.lgd-trygon.pl

  • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 993 452