36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Nosówce

i (4).jpg,

Sołtys wsi Nosówka zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 19:30 w lokalu Domu Kultury w Nosówce.


TEMATYKA ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania
2. Informacja o realizacji zadań samorządu
3.Informacja  z   działalności   jednostek organizacyjnych gminy  działających  na  terenie  sołectwa
4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu Sołectwa Nosówka. Projekt statutu dostępny jest:
•     w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,  
•     u sołtysa,
•     na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl
5. Wolne wnioski i zapytania        

   
Drugi termin zebrania: 12 maja 2015 r. o godz. 19:45.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 294