36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Lutoryżu

Informacja (11).jpg,

Sołtys wsi Lutoryż zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 17:00 w lokalu Domu Kultury w Lutoryżu.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Lutoryż.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 11 maja 2015 r. o godz. 17:15.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 009 225