36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Zgłobniu

Informacja (7).jpg,

Sołtys wsi Zgłobień zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 17:00 w Domu Kultury w Zgłobniu.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Zgłobień.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 27 kwietnia 2015 roku o godz. 17:15.

  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 239