36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

Informacja (3).jpg,

Sołtys wsi Kielanówka zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w lokalu Domu Kultury w Kielanówce.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  • Otwarcie zebrania.
  • Informacja o realizacji zadań samorządu.
  • Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  • Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Kielanówka.
  • Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17:15.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 474