36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Dobre praktyki ekonomii społecznej - wizyta studyjna w Cieszynie

_DSC0849.JPG,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. "Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", skierowany do podmiotów ekonomii społecznej. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczestników projektu działających w tego typu podmiotach, zapewnienie wsparcia doradczego, organizacja akcji promocyjnej oraz opracowanie długookresowej strategii finansowania. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z doradztwa indywidualnego, usług prawnych, specjalistycznych, księgowych i marketingowych, a także ze szkoleń i wizyt studyjnych.

Jedna z wizyt odbyła się w dniach 9-11 marca w Cieszynie, w której wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych z terenu gminy. Uczestnicy zapoznali się z założeniami ekonomii społecznej funkcjonującej w śląskim mieście, a także z działalnością Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem". Powołana w 2007 roku Fundacja, realizuje liczne projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację. Mariusz Andrukiewicz, prezes Fundacji, twórca marki "WellDone Dobre Rzeczy" oraz laureat Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, zaprezentował model współpracy z samorządem oraz instytucjami integracji społecznej. Twórca i pomysłodawca aktualnych rozwiązań ekonomii społecznej przedstawił przykłady dobrych praktyk i metod aktywizacji osób bezdomnych, bezrobotnych, kobiet, a także osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

W ramach wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządu Cieszyna, w tym z Sekretarzem Miasta Stanisławem Kaweckim, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prezesem Klubu Kobiet Kreatywnych Romą Rojowską. Goście z Boguchwały odwiedzili siedziby lokalnych spółdzielni socjalnych - "Lilai Design" (usługi szwalnicze i aranżacje wnętrz), "Parostatek" (centrum warsztatowe, żywa architektura), "Tup Tup" (żłobek) oraz "Ofka" (hostel). Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z pracownikami przedsiębiorstw oraz dowiedzieć się o ich doświadczeniach.

Kolejne warsztaty odbędą się już terenie gminy. Efektem projektu będzie podpisanie porozumienia pomiędzy organizacjami społecznymi, a samorządem Boguchwały.

Więcej o projekcie: www.rarr.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"
Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie Ekonomii Społecznej"

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 997 080