36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Narada roczna jednostek straży pożarnych z terenu powiatu rzeszowskiego

DSC_0198.JPG,

W dniu wczorajszym odbyła się narada jednostek straży pożarnych z terenu powiatu rzeszowskiego. Gospodarzem tegorocznego spotkania była gmina Boguchwała, a całość odbyła się w Sali Widowiskowej Domu Ludowego w Racławówce.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, komendanci gminni oraz prezesi zarządów miejskich i gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także przedstawiciele władz samorządów powiatu rzeszowskiego.

Spotkanie podsumowujące 2014 rok rozpoczęli od przywitania przybyłych gości Komendant Miejski PSP st. bryg. mgr inż. Waldemar Wilk oraz gospodarz spotkania Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka. Informację dotyczącą gminy Boguchwała zaprezentował zastępca burmistrza Piotr Klimczak, który przedstawił m.in. wartość środków wydatkowanych rokrocznie z budżetu samorządu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W 2015 roku przeznaczymy 995 tys. zł na zadania związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 776 tys. stanowią wydatki inwestycyjne - podkreślał zastępca burmistrza.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Komendanta Miejskiego PSP Waldemara Wilka, który wygłosił informację z realizacji zadań w 2014 roku. Komendant przedstawił m.in. problematykę organizacyjno-kadrową, działalność operacyjną oraz kontrolną straży, a także gospodarkę finansową jednostek. Poruszone zostały tematy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy straży z mediami. Wyposażenie i stany osobowe jednostek OSP z terenu gminy Boguchwała przedstawił prezes OSP Racławówka Wojciech Rzucidło. Podczas narady głos zabrali także Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie podinsp. Konrad Wolak oraz kapelan ks. dh Józef Książek.

Uczestnicy narady podkreślali poprawę warunków pracy strażaków oraz dobrą współpracę jednostek z samorządami. Przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w gminie Krasne.

Fot. UM

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 009 319