36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zmiany w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych

dowód1.jpg,
dowód2.jpg,

1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie realizowana przy pomocy nowej aplikacji Źródło. Wspólna dla wszystkich gmin w kraju aplikacja została opracowana i wprowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz , bo do tej pory obsługa mieszkańców nie była prowadzona jednocześnie we wszystkich gminach w Polsce, przy pomocy tylko jednego systemu informatycznego.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia, jego charakter oraz szereg elementów pozostających poza wpływem administracji lokalnej, prosimy Państwa o wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.


Zmiany po 1 marca 2015 roku

System Rejestrów Państwowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki podjęło decyzję o zintegrowaniu najważniejszych rejestrów państwowych. Tak powstał jeden System Rejestrów Państwowych (SRP), do którego będą miały dostęp wszystkie urzędy gminy w Polsce. Nowa ustawa utrzymuje obowiązek meldunkowy (do 1 stycznia 2016 r.) i zobowiązuje obywatela polskiego przebywającego na terenie RP do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia, a także ułatwienia związane z meldunkiem m.in. możliwość dopełnienia formalności meldunkowych przez pełnomocnika oraz możliwość automatycznego wymeldowania się przy zameldowaniu w nowym miejscu.

Wniosek o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie
Po wprowadzeniu zintegrowanego Systemu Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego będzie można załatwić w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Nowy wzór dowodu osobistego
Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo

Odpisy aktów stanu cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwale będzie właściwy, tak jak dotychczas, do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie gminy Boguchwała. Odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu będzie można wybrać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon.

Ślub poza urzędem
Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Może wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Należy jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 332