36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Lista osób zakwalifikowanych do projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

007.JPG,

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę i weryfikację formularzy zgłoszeniowych II naboru do projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu w ramach drugiego naboru jest zapewnienie dodatkowo dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Boguchwała (8 osób z listy rezerwowej I naboru oraz 22 osoby wyłonione w ramach II naboru) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu znajduje się w protokole z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej w sprawie oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach  projektu z działania 8.3 POIG - "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".


W pierwszym etapie projektu zakupiono 200 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych z ich instalacją, konfiguracją, serwisem i ubezpieczeniem oraz zapewnieniem dostępu do sieci Internet. Ponadto przeprowadzene zostały szkolenia w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu. Dodatkowo 12 placówek oświatowych w gminie doposażono w 160 komputerów. Całkowity koszt projektu wyniósł 2 161 350 zł.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 827