36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

plakat-pokrzywdzeni-2015-v3.jpg,

23 lutego rozpoczął się "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zrodzona w 2000 roku idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W tym roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Policji przygotowały specjalny poradnik "Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?". W opracowaniu można znaleźć informacje m.in. o tym, gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie, czy można to zrobić anonimowo oraz jakie prawa przysługują osobie w związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

W dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu "Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka" oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Terminarz dyżurów

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Przypominamy, że z bezpłatnych informacji prawnych oraz bezpłatnych konsultacji psychologicznych skorzystać można w funkcjonującym w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, Punkcie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

  • Psycholog - 2, 16, 30 marca w godz. 13:00-17:00
  • Prawnik - 26 luty, 12, 26 marca w godz. 14:00-18:00

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działa w Boguchwale przy ulicy Doktora Tkaczowa 134 (budynek Urzędu Miejskiego w Boguchwale), w sąsiedztwie Gminnego Biura Pracy (kondygnacja "-1").

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 838