36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Dodatkowy nabór w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Wykluczenie.jpg,

Gmina Boguchwała informuje, że z dniem 23 stycznia 2015 roku, rozpocznie się dodatkowy nabór chętnych do uczestnictwa w realizacji programu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". W ramach projektu przewiduje się zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatną dostawę usług internetowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych.

Ankiety uczestnictwa udostępnione zostaną potencjalnym zainteresowanym:

  • w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  • Sekretariatach Szkół Podstawowych i Gimnazjów
  • Miejskim Centrum Kultury i Lokalnych Ośrodkach Kultury
  • za pośrednictwem Sołtysów
  • do pobrania ze strony internetowej Gminy Boguchwała (poniżej)

Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w terminie do dnia 6 lutego 2015 r.

Szczegółowe warunki prowadzenia naboru określone zostały w informacji zawartej w treści ankiet.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 358