36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowa droga? Remont szkoły? Plac zabaw w Twojej okolicy? Twój PIT może się do tego przyczynić!

ZAP3 Boguchwała3.jpg,

PIT a miejsce zamieszkania

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne deklaracje podatkowe, tzw. PIT-y, powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie - według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku objętego deklaracją. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Osoba zameldowana w Rzeszowie, ale od połowy ubiegłego roku faktycznie zamieszkująca naszą gminę, powinna rozliczyć się z fiskusem wskazując faktyczne miejsce zamieszkania.

Jeśli więc w formularzu NIP, a następnie PIT jest wpisane tylko miejsce zameldowania np. w Rzeszowie, to właśnie tam trafiają Państwa podatki. Jeżeli natomiast obok miejsca zameldowania w Rzeszowie wskażemy miejsce zamieszkania w gminie Boguchwała, wtedy podatek zostanie przekazany na rzecz gminy Boguchwała.

PIT a dochody gminy

Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa i działających w jego ramach samorządów, w tym rzecz jasna gmin. To dzięki nim możliwe jest uzyskanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych, w tym działalności szkół, przedszkoli, budowy i utrzymania dróg i związanej z nią infrastruktury, zorganizowania transportu publicznego, czy utrzymania systemu opieki społecznej.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednym z najważniejszych dochodów gminy Boguchwała. W roku 2014 udział gmin w podatku PIT wyniósł średnio 37,53%. Taki procent podatku wraca następnie do gminy według miejsca zamieszkania podatnika. W 2013 roku wpływy z tytułu PIT wyniosły 10 166 784 zł i stanowiły 20,44% dochodów budżetu gminy Boguchwała. Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększamy zatem możliwości inwestycyjne gminy.

Statystycznie, przy przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce w wysokości 3 650 zł brutto miesięcznie, do budżetu gminy w ciągu 12 miesięcy wpłynęłoby ok. 1 152 zł od mieszkańca. Zatem przy 10 nowych podatnikach dochody gminy zyskują ponad 11 500 zł - to suma, która pozwoliła wybudować np. ponad 100 mb kanalizacji sanitarnej. Przy stu nowych osobach wpływy z udziałów w PIT - 115 000 zł - pozwoliłyby sfinansować budowę placu zabaw w Kielanówce.

I

I

Jak to zrobić?

Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego.

Aby Państwa podatki trafiły do budżetu gminy Boguchwała wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) i zaznaczyć w nim gminę Boguchwała jako miejsce zamieszkania. Formularz należy złożyć w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18, tel. (17) 875 14 00 lub usrzeszow2.is.rzeszow.pl. Następnie przy corocznym składaniu PIT-ów należy wpisywać jako miejsce zamieszkania gminę Boguchwała.

Zachęcamy Państwa do podjęcia właściwych decyzji w myśl zasady:
MIESZKAM - PŁACĘ PODATKI - DBAM O ROZWÓJ

  • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 979 678