36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Terminy wydawania worków na odpady niesegregowane i segregowane

Informacja (1).jpg,

Informujemy, że worki na odpady niesegregowane i segregowane wydawane będą w następujących terminach:

07.01.2015 (środa)

 • Lutoryż (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00
 • Kielanówka (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00
 • Nosówka (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00

08.01.2015 (czwartek)

 • Zarzecze (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00
 • Racławówka (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00
 • Wola Zgłobieńska (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00

09.01.2015 (piątek)

 • Zgłobień (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00
 • Niechobrz (Dom Kultury) od 14:00 do 18:00
 • Mogielnica (Szkoła Podstawowa) od 14:00 do 18:00

Szczegóły:

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
36-040 Boguchwała, ul. Dr Tkaczowa 146,
tel. (017) 87 01 211
www.go-kom.pl

 • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 011 122