36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zimowe utrzymanie dróg

_DSC0498.JPG,

Na terenie Gminy Boguchwała mamy do czynienia z 4 kategoriami dróg: krajową, powiatowymi, gminnymi i prywatnymi. Za utrzymanie dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg, odpowiedzialne są zatem różne podmioty.

Droga Krajowa nr 9, na odcinku przebiegającym przez naszą gminę, jest odśnieżana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie, natomiast utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Odśnieżaniem dróg gminnych zajmuje się spółka Gospodarka Komunalna w Boguchwale.

Wzorem lat ubiegłych wszystkie służby drogowe udostępniają użytkownikom dróg telefony alarmowe, na które można dzwonić w sytuacjach kiedy dojdzie do utrudnień spowodowanych przez śnieg lub gołoledź.

W przypadku drogi:

  • Krajowej nr 9 jest to numer Punktu Informacji Drogowej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Rzeszowie - tel. (017) 85 20 815 lub (017) 229 15 21, (017) 229 90 09.
  • Powiatowej jest to numer Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Obwód Drogowo-Mostowy w Babicy - tel. (017) 27 72 297 w godzinach 6:30-14:30.
  • Gminnej prosimy o przesłanie służbom odpowiedzialnym za ich odśnieżanie zgłoszeń w następujący sposób:
    1) SMS-em przez cały tydzień: SMS na numer telefonu 666 028 153 (koszt zgodny z cennikiem danego operatora). W treści SMS-a należy wpisać nazwę miejscowości oraz numer posesji, obok której przebiega droga wymagająca odśnieżania.
    2) e-mail na adres zgk@seth.pl lub sekretariat@go-kom.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisać "ODŚNIEŻANIE", a w treści podać nazwę miejscowości oraz numer posesji obok której przebiega droga wymagająca odśnieżania.

Gospodarka Komunalna będzie odśnieżać tylko te drogi, które są własnością gminy. W przypadku dróg prywatnych śnieg będzie usunięty po indywidualnym uzgodnieniu warunków i płatności ze zlecającym przedsiębiorcą lub osobą fizyczną.

Kontakt:
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
36-040 Boguchwała, ul. Dr Tkaczowa 146,
tel. (017) 87 01 211

Właścicielom posesji zlokalizowanych przy drogach publicznych przypominamy jednocześnie o obowiązku odśnieżania chodników na odcinkach przyległych do posesji.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 855