36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowy wizerunek boguchwalskiego komisariatu

DSC_0576.JPG,

Trwają ostatnie prace związane z gruntowną przebudową budynku Komisariatu Policji w Boguchwale. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Wartość prac wyniosła 1 mln zł. Gmina Boguchwała wsparła tę inwestycję przekazując środki finansowe na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego remontowanego obiektu.

Zdaniem zastępcy burmistrza Piotra Klimczaka: o możliwość przeprowadzenia kompleksowego remontu budynku komisariatu, kierownictwo komisariatu i władze gminy zabiegały kilka lat, gdyż inwestycja ta wiąże się z dużymi nakładami finansowymi z budżetu państwa. Nowoczesny, estetyczny budynek komisariatu nie tylko poprawi warunki pracy policjantów i przyjmowania obywateli, ale także wizerunek naszego miasta.

Prace remontowo-adaptacyjne w budynku Komisariatu Policji w Boguchwale rozpoczęły się we wrześniu ub. roku. Zgodnie z projektem budynek komisariatu o powierzchni użytkowej 400 m2 i kubaturze 1177 m3 został całkowicie przebudowany. W ten sposób powstały przestronne, funkcjonalne pomieszczenia biurowe, poczekalnia dla interesantów, sala odpraw, pomieszczenia socjalne, szatnie dla funkcjonariuszy, garaż, a wszystko będzie dostosowane do obecnie panujących standardów. Zmiana wejścia do budynku będzie także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont objął również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej. Na zewnątrz budynku planowane są prace związane z budową placu postojowego, chodnika, ogrodzenia, odwodnienia terenu i oświetlenia. Między budynkiem komisariatu i urzędu miejskiego przebudowana została droga wewnętrzna usprawniająca dojazd do parkingu. Zadanie to, podobnie jak wydatki związane z wyposażeniem tego obiektu w sprzęt kwatermistrzowski i biurowy, zostały sfinansowane przez samorząd gminny.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 775