36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Wspólnie wybraliśmy zadania do budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała

baner - BOGB15wyniki.jpg,

O wyborze zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała zadecydowało aż 3653 mieszkańców, oddając głos w postaci wypełnionej ankiety. Oznacza to, że w głosowaniu udział wzięła prawie 1/4 uprawnionych mieszkańców gminy. Tylko 97 ankiet nie zostało poprawnie wypełnionych lub wpłynęło po terminie. Pozostałe 3556 ankiet spełniło wymogi określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie głosy zostały skrupulatnie zliczone, dokonano kontroli m.in. pod kątem numerów  PESEL mieszkańców, czy osiągnęli wiek uprawniający do wzięcia udziału w głosowaniu.

Spośród 39 propozycji, w wyniku głosowania, wybranych zostało 16 zadań do realizacji. W planowanej kwocie 800 000 zł, która ma zostać przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała znalazły się 3 zadania o najwyżej punktacji:

 • zadanie nr 25 z Niechobrza - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (Górny Gościńczyk) - 1504 pkt
 • zadanie nr 13 z Mogielnicy - Od juniora do seniora – teren ogrodu szkolnego miejscem wspólnej zabawy i relaksu - 1389 pkt
 • zadanie nr 28 z Nosówki - Regulacja koryta rzeki wraz z budową przepustu (k/mostu kamiennego) - 1077 pkt

oraz zadania do realizacji w poszczególnych miejscowościach:

Boguchwała:

 • zadanie nr 3 - Remont szatni w Szkole Podstawowej - 654 pkt
 • zadanie nr 8 - Projekt budowy drogi wzdłuż torów kolejowych od GS-u w kierunku Rzeszowa - 514 pkt
 • zadanie nr 4 - Projekt przebudowy drogi oraz wykonania chodnika od GPZ  w kierunku drogi powiatowej - 415 pkt

Kielanówka:

 • zadanie nr 10 - Adaptacja pomieszczeń pod siłownię w budynku Domu Kultury - 130 pkt

Lutoryż:

 • zadanie nr 12 - Wyregulowanie i pogłębienie rowów przydrożnych Babia Góra II – 223 pkt

Mogielnica:

 • zadanie nr 15 - Budowa ogrodzenia stadionu sportowego wraz z budynkiem wielofunkcyjnym - 953 pkt

Niechobrz:

 • zadanie nr 21 - Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 108185R - 479 pkt
 • zadanie nr 17 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku stadion-Radzielówka - 468 pkt

Nosówka:

 • zadanie nr 27 - Remont drogi gminnej Nosówka-Krzywdy – 790 pkt

Racławówka:

 • zadanie nr 31 - Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku starej szkoły podstawowej oraz zakup doposażenia - 548 pkt

Wola Zgłobieńska:

 • zadanie nr 33 - Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w centrum wsi (teren przy Domu Kultury oraz teren szkoły podstawowej) - 943 pkt

Zarzecze:

 • zadanie nr 35 - Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 133 pkt

Zgłobień:

 • zadanie nr 39 - Wykonanie przez odmulenie, przebranie, wykorytkowanie rowów wzdłuż wszystkich dróg gminnych - 1029 pkt

PEŁNE WYNIKI GŁOSOWANIA

Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka: dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w prace nad budżetem obywatelskim poprzez zgłaszanie propozycji i udział w głosowaniu. Wspólnie zrobiliśmy bardzo ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie cieszy imponująca frekwencja, taki wynik świadczy od dużym zainteresowaniu mieszkańców lokalnymi sprawami i gotowości do współdecydowania o przyszłym kształcie gminy.

Przypomnijmy, iż w tym roku po raz pierwszy mieszkańcy całej gminy Boguchwała mogli współdecydować o wydatkach.

 • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 979 706