36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Seniorów

_DSC0636.JPG,

Dziś w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyła się pierwsza sesja Miejskiej Rady Seniorów. Akty powołana na członków Rady wręczył Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka.

Miejska Rada Seniorów zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.

Podczas inauguracyjnej sesji odbyły się wybory Prezydium Rady. Przewodniczącym został pan Józef Tobiasz, a wiceprzewodniczącą pani Janina Domino.

Skład Rady:

 • Józef Tobiasz - Przewodniczący
 • Janina Domino - Wiceprzewodnicząca
 • Stefania Buda
 • Maria Fąfara
 • Krystyna Wetula
 • Józef Ceglarz
 • Henryk Lib
 • Andrzej Rzepka
 • Stanisław Włoch

 • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 993 518