36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

16 listopada - wybory samorządowe

_DSC0484.JPG,

16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach 07:00-21:00. Mieszkańcy gminy Boguchwała otrzymają cztery karty do głosowania i wybierać będą:

  • radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
  • radnych do Rady Powiatu Rzeszowskiego,
  • radnych do Rady Miejskiej w Boguchwale,
  • Burmistrza Boguchwały.

Najistotniejszą zmianą podczas tegorocznych wyborów samorządowych jest sposób wyboru przedstawicieli do Rady Miejskiej w Boguchwale. Radni wyłonieni zostaną z jednomandatowych okręgów wyborczych.

Rada Miejska w Boguchwale zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej dokonała podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Wyborcy będą oddawali głos na jednego kandydata, tylko w tym okręgu wyborczym, do którego przynależą. Oznacza to, że mandat uzyska osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów.


OKRĘGI WYBORCZE

OKRĘG WYBORCZY NR1
Boguchwała: ul. Doktora Tkaczowa numery 1-145, 147-153 numery nieparzyste, ul. Łąkowa , ul. Partyzantów, ul. Polna

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Boguchwała: ul. Akacjowa, ul. Cicha, ul. Doktora Tkaczowa od 146A do końca numery parzyste, ul. Grunwaldzka, ul. Ogrodowa

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Boguchwała: ul. Doktora Tkaczowa od numeru 155 do końca numery nieparzyste

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Boguchwała: ul. Kolejowa, ul. Kopernika, ul. Kwiatowa, ul. Sportowa

OKRĘG WYBORCZY NR 5
Boguchwała: Aleja Syski, ul. Boczna Techniczna, ul. Przemysłowa, ul. Słoneczna, ul. Techniczna, ul. Wojska Polskiego

OKRĘG WYBORCZY NR 6
Lutoryż: od numeru 146 do końca

OKRĘG WYBORCZY NR 7
Lutoryż: numery 1-145, Zarzecze

OKRĘG WYBORCZY NR 8
Mogielnica

OKRĘG WYBORCZY NR 9
Niechobrz: numery 1-286, od numeru 795 do końca

OKRĘG WYBORCZY NR 10
Niechobrz: od 287-794 numeru

OKRĘG WYBORCZY NR 11
Wola Zgłobieńska

OKRĘG WYBORCZY NR 12
Zgłobień

OKRĘG WYBORCZY NR 13
Nosówka

OKRĘG WYBORCZY NR 14
Racławówka

OKRĘG WYBORCZY NR 15
Kielanówka

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 29 sierpnia 2014 roku - OKRĘGI WYBORCZE


OBWODY GŁOSOWANIA

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1

BOGUCHWAŁA ulice: Kolejowa, Kopernika, Kwiatowa, Sportowa, Doktora Tkaczowa od nr 1-145, 147-153 numery nieparzyste, Łąkowa, Partyzantów, Polna, Eugeniusza Kwiatkowskiego

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala Widowiskowa przy Urzędzie Miejskim w Boguchwale, Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2

BOGUCHWAŁA ulice: Akacjowa, Cicha, Doktora Tkaczowa od 146 A do końca numery parzyste, Grunwaldzka, Ogrodowa, Doktora Tkaczowa od 155 do końca numery nieparzyste

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gimnazjum w Boguchwale, Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 156

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 3

BOGUCHWAŁA ulice: Aleja Syski, Boczna Techniczna Przemysłowa, Słoneczna, Techniczna, Wojska Polskiego

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Przedszkole Publiczne w Boguchwale, Boguchwała, ul. Techniczna 1a

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 4

MOGIELNICA
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Mogielnicy, Mogielnica 167

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5

NIECHOBRZ
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół w Niechobrzu, Niechobrz 679

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 6

WOLA ZGŁOBIEŃSKA
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, Wola Zgłobieńska 140

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 7

ZGŁOBIEŃ
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Zgłobniu Zgłobień 70

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 8

NOSÓWKA
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Nosówce, Nosówka 186

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 9

RACŁAWÓWKA
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół w Racławówce, Racławówka 215

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 10

KIELANÓWKA
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół w Kielanówce, Kielanówka 111

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 11

LUTORYŻ
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Lutoryżu, Lutoryż 432

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 12

ZARZECZE
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze 133

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 17 października 2014 roku – OBWODY GŁOSOWANIA


Jak głosować?

Głosowanie na Burmistrza - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO

Głosy ważne - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosy nieważne - przyczyną nieważności głosu jest: oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce.

Głosowanie na radnych do Rady Miejskiej w Boguchwale - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU BIAŁEGO

Głosy ważne - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosy nieważne - przyczyną nieważności głosu jest oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce, postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku skreślonego kandydata.

Głosowanie na radnych do Sejmiku Wojewódzkiego - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU NIEBIESKIEGO

Głosy ważne - głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Głosy nieważne - przyczyną nieważności głosu jest oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce, postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona.

Głosowanie na radnych do Rady Powiatu Rzeszowskiego - KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU ŻÓŁTEGO

Głosy ważne - głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Głosy nieważne - przyczyną nieważności głosu jest oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce, postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej

Lokale wyborcze w dniu głosowania będą otwarte w godzinach 7:00 do 21:00. Przed przystąpieniem do głosowania należy okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być "książeczkowy" dowód osobisty.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguchwale mieści się w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, tel. 017 87 55 203.


  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 811