36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała - OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA

baner - BOGB15 głosowanie (1).jpg,

Dziś (31 października) mija termin głosowania na wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Mieszkańcy mogą oddawać głosy poprzez poprawne wypełnienie Ankiety.

Oddając głosy na poszczególne zadania powstanie ranking zadań. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji rekomendowane będą zadania, które uzyskały największa liczbę głosów, aż do wyczerpania środków, tj. kwoty przeznaczonej do realizacji w danej miejscowości w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała.

Każdy mieszkaniec może dokonać wyboru trzech spośród 39 przedstawionych propozycji, określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. Ankietę można otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub pobrać w formie elektronicznej (załącznik poniżej). Ankiety wypełnione niezgodnie z zapisami Regulaminu, bądź uzupełnione na formularzach innych niż opublikowane, nie będą uwzględnione podczas sporządzania rankingu zadań.

Kto może głosować
Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe na terenie Gminy Boguchwała. Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.

Jak należy głosować
Głos można oddać na maksymalnie 3 spośród wszystkich propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała, przyznając 3 pkt, 2 pkt, 1 pkt w ten sposób, że najwyżej ocenionemu zadaniu przyznaje się 3 punkty, a najniżej ocenionemu - 1 punkt.Do kiedy można głosować
Głosowanie trwa od 18.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Wypełnione Ankiety należy złożyć:

  • listownie na adres: Urząd Miejski, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją na kopercie "Budżet Obywatelski 2015" (liczy się data wpływu do Urzędu),
  • osobiście w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu,
  • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: um@boguchwala.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2014 r.

Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu gminy Boguchwała na 2015 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

  • Data aktualizacji: 2018-05-23 15:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 860 003