36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Gminny System Informacji Przestrzennej

GIS (1).png,

Dla mieszkańców gminy Boguchwała, potencjalnych inwestorów oraz osób zainteresowanych uruchomiony został Gminny System Informacji Przestrzennej dostępny pod linkiem gminaboguchwala.imapcity.pl/imap.

Nowy system to portal z interaktywną mapą gminy, opracowany na podstawie gminnych planów zagospodarowania z naniesionymi danymi adresowymi wszystkich nieruchomości. Aplikacja obejmuje moduły:

  • rejestr mienia komunalnego,
  • obsługę planu MPZP,
  • obsługę rejestru decyzji,
  • oferty inwestycyjne

Zachęcamy do regularnego korzystania z tego narzędzia. Aby ułatwić Państwu dostęp do aplikacji, w środkowej części naszej strony umieściliśmy baner z odnośnikiem do Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej.

Projekt zrealizowany został w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego Gminy Boguchwała.

Projekt "System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

  • Data aktualizacji: 2018-05-24 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 861 167