36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zapraszamy na uroczyste otwarcie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

Beznazwy-1.jpg,

Szanowni Mieszkańcy Gminy Boguchwała!

Zapraszamy na uroczyste otwarcie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w dniu 26 października 2014 r. o godz. 15:00  przy ul. Dr. Tkaczowa 146. Wasza obecność podczas tego święta będzie dla nas wielką radością. Czekamy na Ciebie, aby wspólnie tworzyć wizerunek Rezydencji Literackiej Boguchwały!

Ewa Śliwa
Dyrektor GBP  w Boguchwale

PROGRAM UROCZYSTOŚĆI

Biblioteka w Boguchwale zmienia swoje oblicze

Zakończyły się prace związane z remontem  i modernizacją siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przy ul. Doktora Tkaczowa 146. Zakres robót w budynku biblioteki obejmował gruntowny remont budynku oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych wraz dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - podnośnik dla niepełnosprawnych. Wartość prac remontowych i modernizacyjnych wyniosła 472 321,45 zł.

Drugim etapem zadania był zakup wyposażenia meblowego oraz sprzętu komputerowego, urządzeń Audio-RTV, urządzeń interaktywnych oraz montaż monitoringu wewnętrznego. Wartość dostaw wyniosła: 709 857,63 zł.

W/w prace realizowane były w ramach zadania: Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale wpółfinansowanego z  Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura bibliotek" ze środków finansowych Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Całkowita dotacja z budżetu MKiDN wyniosła  905 365,00 zł. Kwota wkładu własnego, który został przekazany przez Samorząd Gminy Boguchwała w formie dotacji celowej wyniosła 349 314,08 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 254 679,08 zł.

W wyniku realizacji projektu Biblioteka w Boguchwale zyskała nową powierzchnię w postaci:

  • nowoczesnej Sali Multimedialnej wyposażonej w stanowiska komputerowe dla użytkowników, urządzenia do odsłuchu muzyki, gramofon, telewizor, x-box, podłogę interaktywną, tablety, czytniki e-book, ścianę suchościeralną, do wykorzystania podczas lekcji bibliotecznych i warsztatów,
  • Sali Spotkań wyposażonej w zestaw projekcyjny oraz system wystawienniczy.

Ponadto w bibliotece znajdują się dwie nowoczesne, w pełni skomputeryzowane wypożyczalnie udostępniające zbiory on-line.

Dokumentację techniczną oraz projekt aranżacji wnętrz opracowała Firma Rea Design Sp. o.o. reprezentowana przez Pana Sławomira Czecha oraz Panią Agnieszkę Opiela. Inspiracją dla Pani Agnieszki było usytuowanie biblioteki, której budynek to dawna zajezdnia księcia Teodora Lubomirskiego herbu Szreniawa. Był on częścią założenia Pałacowego jego letniej rezydencji. Do roku 1890 wozownia pełniła funkcje przechowywania zaprzęgów konnych, następnie w latach międzywojennych była wykorzystywana jako garaż. Był to od zawsze budynek gospodarczy i magazynowy. Dopiero w latach siedemdziesiątych zaadoptowano obiekt na bibliotekę.

Wyremontowana biblioteka będzie Literacką Rezydencją mieszkańców Boguchwały. Przywrócone zostały dawne czasy ale w nowoczesnym świetle. Zmienił się wewnętrzny charakter biblioteki, w chwili obecnej to połączenie tradycji z nowoczesnością. Całość aranżacji wnętrz utrzymana jest w stylu eklektycznym.

  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 848 946