36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała - GŁOSOWANIE

baner - BOGB15 głosowanie.jpg,

18 października rusza głosowanie na wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 31 października 2014 roku poprzez poprawne wypełnienie Ankiety.

Oddając głosy na poszczególne zadania powstanie ranking zadań. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji rekomendowane będą zadania, które uzyskały największa liczbę głosów, aż do wyczerpania środków, tj. kwoty przeznaczonej do realizacji w danej miejscowości w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała.

Każdy mieszkaniec może dokonać wyboru trzech spośród 39 przedstawionych propozycji, określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. Ankietę można otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub pobrać w formie elektronicznej (załącznik poniżej). Ankiety wypełnione niezgodnie z zapisami Regulaminu, bądź uzupełnione na formularzach innych niż opublikowane, nie będą uwzględnione podczas sporządzania rankingu zadań.

Kto może głosować
Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe na terenie Gminy Boguchwała. Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.

Jak należy głosować
Głos można oddać na maksymalnie 3 spośród wszystkich propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała, przyznając 3 pkt, 2 pkt, 1 pkt w ten sposób, że najwyżej ocenionemu zadaniu przyznaje się 3 punkty, a najniżej ocenionemu - 1 punkt.Do kiedy można głosować
Głosowanie trwa od 18.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Wypełnione Ankiety należy złożyć:

  • listownie na adres: Urząd Miejski, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją na kopercie "Budżet Obywatelski 2015" (liczy się data wpływu do Urzędu),
  • osobiście w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu,
  • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: um@boguchwala.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2014 r.

Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu gminy Boguchwała na 2015 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 865 472