36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Ruszyła budowa chodnika i oświetlenia przy drodze krajowej w Lutoryżu i Zarzeczu

512815444.jpg,
651836848.jpg,
793174225.jpg,
1109468389.jpg,

Trwa realizacja inwestycji związanej z budową chodnika i oświetlenia przy drodze krajowej w Lutoryżu i Zarzeczu.

Koszt budowy chodnika to 1,7 mln zł. Projekt inwestycji zakłada budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 9 o długości 2 380 m (odcinek po prawej stronie drogi krajowej) oraz 390 m (3 odcinki po lewej stronie drogi krajowej) wraz z budową dwóch zatok autobusowych, trzech kładek, rowów krytych pod chodnikiem, odwodnienia, oraz budowę przejścia dla pieszych. Inwestycja realizowana jest przez Rzeszowski Oddział GDDKiA a prace prowadzi firma STRABAG. Termin zakończenia inwestycji to 30 listopada br. 

Równolegle z budową chodnika finansowanego z budżetu państwa, gmina Boguchwała realizuje i finansuje budowę nowoczesnego oświetlenia (65 latarni), na tym samym odcinku na którym budowany jest chodnik. Wartość tych prac to 375 tys. zł, a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych w Rzeszowie.

Starania o realizację tej inwestycji władze gminy wraz z mieszkańcami rozpoczęły jeszcze w 2004 roku. Zwiększające się z roku na rok, natężenie ruchu oraz coraz częstsze kolizje i wypadki były nie do zaakceptowania. Na przestrzeni tych lat staraliśmy się poprzez liczne pisma i petycje, spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w warszawskiej centrali i rzeszowskim oddziale, wizyty w ministerialnych i poselskich gabinetach dotrzeć do decydentów. Poziom determinacji w rozwiązaniu tego problemu był tak duży, że władze gminy z gminnego budżetu przeznaczyły 135 tys. zł na projekt budowy chodnika i oświetlenia. Cieszy więc fakt, że kilkuletnie starania prowadzą do założonego celu tj. radykalnej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Zarzecza i Lutoryża.

  • Data aktualizacji: 2018-05-22 15:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 854 743