36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Informacja dla mieszkańców Niechobrza

644530364 (1).jpg,
W dniu 17 września 2014 roku o godz. 19:15 w Ośrodku Kultury w Niechobrzu (na Krzyżówce) odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem:


1. Otwarcie zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2015.
3. Informacja o Budżecie Obywatelskim. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania działki na rzecz Powiatu Rzeszowskiego.
5. Sprawy różne.

Zgodnie z § 17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 35 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 17 września 2014 r. o godzinie 19:30.
  • Data aktualizacji: 2018-05-23 11:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 856 955