36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Informacja dla mieszkańców Mogielnicy

648554006.jpg,

W dniu 12 września 2014 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Mogielnicy odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja dotycząca wykorzystania funduszu sołeckiego na rok 2014.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2015.
4. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących sołectwa w roku bieżącym.
5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej 1407R.
6. Sprawy różne.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 12 września 2014 r. o godzinie 18:15.

  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 852 330